Skip to main content

Przeglądy techniczne jachtów

Jesteś właścicielem jachtu lub planujesz jego zakup?
W niektórych przypadkach niezbędny będzie przegląd techniczny jachtu. Przeprowadzimy Cię przez cały proces. Uzyskaj certyfikat i zarabiaj na swoim jachcie z pomocą EverBoat.

Chcesz zarabiać na swoim jachcie? Musisz uzyskać uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej!

Zgodnie z Ustawą o żegludze śródlądowej, statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu dokumentu bezpieczeństwa.

Dokumentem tym jest m. in. świadectwo zdolności żeglugowej wydawane dla statku:

 • przeznaczonego do przewozu ładunków o nośności nie mniejszej niż 15 t,
 • używanego do przewozu ponad 12 pasażerów,
 • holowników lub pchaczy – innych niż określone w art. 30 ust. 1. Ustawy o żegludze śródlądowej

Dla pozostałych statków wydaje się uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej.

W celu wydania świadectwa zdolności żeglugowej albo uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej statek podlega, na wniosek armatora, przeglądowi technicznemu przeprowadzanemu przez upoważniony w tym celu podmiot.

Uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej, a tym samym przeglądu technicznego nie wymaga:

jacht rekreacyjny i jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb

jacht komercyjny i jednostka do połowu ryb o długości nieprzekraczającej 7,5 m, o ile nie jest wyposażona w napęd mechaniczny o mocy silnika przekraczającej 15 kW,

Jacht komercyjny i jednostka do połowu ryb napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni

Co jeżeli jacht posiada deklarację zgodności CE?

Taki jacht przez okres 10 lat od daty wystawienia deklaracji zgodności CE nie wymaga przeglądu technicznego, za wyjątkiem jachtu posiadającego certyfikację w oparciu o moduł A, Aa i A1, pod warunkiem że nie został uszkodzony lub że nie nastąpiła zmiana w jego kadłubie, urządzeniach lub wyposażeniu, jeżeli uszkodzenie lub zmiana mogą wpłynąć na stan bezpieczeństwa jachtu.

Pomagamy załatwić formalności

Pomagamy również w wypełnianiu i składaniu wniosków o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej, do których należy dołączyć:

 • dokument z przeglądu technicznego lub deklarację zgodności CE, w przypadku, o którym mowa w art. 34j ust. 2 pkt 3;
 • świadectwo pomiarowe, jeżeli statek podlega obowiązkowi pomiarowemu;
 • decyzję Transportowego Dozoru Technicznego dopuszczającą do eksploatacji kotły parowe lub zbiorniki ciśnieniowe przeznaczone do procesów technologicznych, jeżeli statek jest wyposażony w takie kotły lub zbiorniki;
 • w przypadku statku nowo zbudowanego, przebudowanego lub wpisanego do rejestru po raz pierwszy, z wyłączeniem statku używanego do uprawiania sportu lub rekreacji, dodatkowo:
  – orzeczenie Państwowej Inspekcji Pracy o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – opinię państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu statku do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych;
 • w przypadku statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji oraz statku używanego do połowu ryb, dodatkowo dokument rejestracyjny.
Bezpłatna konsultacja

Zapytaliśmy, klientów jak wygląda współpraca z Nami? Oto, co odpowiedzieli:

Sprawnie i profesjonalnie, polecam.

Sprawnie i profesjonalnie, polecam.

Kuba Jakubczak

Zlecasz coś i kłopot z głowy. Wiesz że to jest dobrze zrobione. Od samego początku czułam, że to świetny wybór.

Zlecasz coś i kłopot z głowy. Wiesz że to jest dobrze zrobione. Od samego początku czułam, że to świetny wybór.

Katarzyna M.

Przegląd w dobrej cenie i elastyczność terminu, certyfikat na 5 lat, więc dramatu cenowego nie ma. Polecam

Przegląd w dobrej cenie i elastyczność terminu, certyfikat na 5 lat, więc dramatu cenowego nie ma. Polecam

Bartosz Wróbel