Skip to main content

Ubezpieczenia skippera

Prowadzenie cudzych jachtów zawsze obarczone jest ryzykiem. Uniknij finansowych konsekwencji wynikających z wyrządzonych szkód i skorzystaj z ubezpieczenia. Zapewniamy kompleksową ochronę dla skipperów zawodowych i niezawodowych.

Ubezpieczenie OC skippera chroni sternika oraz jego załogę przed zdarzeniami szkodowymi

Czyli takimi, które spowodowały szkodę u osoby trzeciej. Działa wtedy, gdy OC lub casco jachtu nie pokrywają szkody albo sumy ubezpieczenia są niewystarczające.

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed:

Szkodami osobowymi

Szkodami rzeczowymi

Szkodami majątkowymi

Nieuzasadnionymi roszczeniami

Udowodnionego rażącego niedbalstwa

Stratami finansowymi

Utraconymi korzyściami właściciela jachtu

Ubezpieczamy skipperów
zawodowych i niezawodowych

OC sternika zawodowego

Obejmuje skipperów kierujących obcymi sportowymi jednostkami pływającymi do maksymalnie 100 ton. Zapewnia również ochronę podczas użytkowania łodzi pomocniczych oraz holowanie narciarzy wodnych i paralotniarzy.

OC sternika niezawodowego

Obejmuje szkody w czarterowanym jachcie. Możliwe jest wykupienie zarówno polisy całorocznej, jak i dla rejsów nie dłuższych niż 6 tygodni.

Zapytaliśmy, klientów jak wygląda współpraca z Nami? Oto, co odpowiedzieli:

Dobra cena jak na warunki ubezpieczenia. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba korzystać z uruchamiania ale OWU iw arunki wg mnie korzystne i człowiek czuje się spokojniejszy. Polecam nie tylko na polskie wody.

Dobra cena jak na warunki ubezpieczenia. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba korzystać z uruchamiania ale OWU iw arunki wg mnie korzystne i człowiek czuje się spokojniejszy. Polecam nie tylko na polskie wody.

Andrzej Morski

Zlecasz coś i kłopot z głowy. Wiesz że to jest dobrze zrobione. Od samego początku czułam, że to świetny wybór.

Zlecasz coś i kłopot z głowy. Wiesz że to jest dobrze zrobione. Od samego początku czułam, że to świetny wybór.

Katarzyna M.